SHAKE-100D(جدید)
SHAKE-100D(جدید)

SHAKE

قدرتمندترین سیستم صوتی خانگی
52,800W PMPO
4,800W RMS


DVD/CD/Dual USB/Bluetooth/NFC/Tuner/Audio in/SongPal

  • پخش ورودی موزیک به صورت بی سیم از طریق بلوتوث,NFCوSong Pal
  • پخش موزیک از روی USB و ضبط برروی USB دیگر
  • کارائوکه
قدرت صدا
ویرانگر